a barbieri.hu üzemeltetője a MAXATENT Korlátolt Felelősségű Társaság

A MAXATENT Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) tájékoztatja a www.barbieri.hu oldalon regisztrálókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

1. A kezelt adatok köre

név
jelszó
felhasználási név
e-mail cím
telefonszám
A látogató a honlapon történő regisztráció vagy a „keresési értesítés” elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait Társaság a jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.


2. Az adatkezelés célja

a Társaság online szolgáltatásainak nyújtása (pl.: keresésnek megfelelő értesítések küldése),
a regisztráció során a weboldalon található és a felhasználó által választható külön hozzájárulás alapján a Társaság szolgáltatásairól direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása, hírlevek küldése,
piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a www.barbieri.hu oldalon regisztrálók önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a regisztráció vagy az értesítés kérés elküldésének napján kezdődik és a regisztráció vagy a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart. Az adatkezelés maximális időtartama 7 év.

5. A www.barbieri.hu honlap üzemeltetője

A MAXATENT Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7694 Hosszúhetény Morolo utca 44/C.
Cégjegyzékszám: 02 09 078192
Adószám: 23692989-2-02
Honlap: www.barbieri.hu
E-mail: info@barbieri.hu

A honlap regisztrált felhasználó által megadott személyes adatokat a Társaság az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában (a továbbiakban Szabályzat) rögzítettek szerint tárolja és kezeli. A Szabályzat megtekinthető a www.barbieri.hu honlapon. A látogatók adatait a Társaság nem adja ki harmadik személyek részére.

6. Az érintettek jogai

A regisztráló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Társaság által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az ügyfelek a honlapon keresztül vagy az info@barbieri.hu e-mail címre megküldött levélben kérhetik. A Társaság a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban a Szabályzat III/10. pontja szerinti határidőn (25 nap) belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Az elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket az Ügyfelek a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek küldését. Egyéb online szolgáltatások (pl. keresésnek megfelelő értesítés küldése) esetén a kapott értesítés alján található linkre kattintva, a regisztrált felhasználóknak a felületre bejelentkezve is módjuk van lemondani az adott szolgáltatást.

7. Jogorvoslat

A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.), vagy polgári pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

MEGOLDÁSOK

KÜLTÉRI

Pagoda sátrak

Előtetők / árnyékoló és pergola

Behúzható folyosók & sátrak & mobilgarázs

E-mobility / Töltőállomások

Termékek

E-MOBILITY MEGOLDÁSOK

Elektromos autó töltőállomás

Elektromos kerékpár töltőállomás

Elektromos járművek töltőállomása

Maxatent Kft.

7694 Hosszúhetény Morolo utca 44/C

Tel. +36 70 708 2268

Mail. info@barbieri.hu